Kenda K124 Tyre White 12 1/2 x 2 1/4

Kenda K124 Tyre White 12 1/2 x 2 1/4

K124 Tyre-White Kenda 12 1/2 x 2 1/4

About the author

ctbikes